Instrumenti za mjerenje otpora izolacije

Izolacija elektrotehničke opreme služi da odvoji dijelove koji su pri normalnim uslovima pod naponom od dijelova koji su uzemljeni ili da odvoji dijelove koji su pod različitim naponima. Izolacija opreme se projektuje tako da trajno radi pri najvišem radnom naponu opreme.
Međutim tokom životnog vijeka javljaju se prenaponi, koji naprežu izolaciju i mogu dovesti do gubitka dielektričnih svojstava izolacije.
Kako bi se provjerila ispravnost izolacije potrebno je vršiti periodična ispitivanja. 
Otpor izolacije je količnik napona narinutog na izolaciju i struje kroz izolaciju. Otpor izolacije treba biti dovoljno velik kako ne bi došlo do proboja i ugrožavanja osoba u blizini.
U našoj ponudi možete pronaći instrumente za mjerenje otpora izolacije njemačkog proizvođača Gossen Metrawatt.

Slika 94
Slika 98
Slika 96
Slika 97
0 0