Termovizijske kamere

Flir Systems je svjetski lider u dizajniranju, proizvodnji i marketingu sistema termovizijskog snimanja. Flir termovizijske kamere se koriste u mnogobrojnim granama industrije, ali i za komercijalne svrhe. Pomoću Flir termovizijskih kamera moguće je detektovati vlažna područja unutar zidova, oštećenja izolacije električnih vodiča, sitne pukotine na fasadama, locirati štetočine i insekte unutar objekta, itd.
U našoj ponudi možete pronaći širok izbor termovizijskih kamera, tako da možete odabrati onu koja najbolje odgovara Vašim potrebama.

Slika 68
Slika 67
Slika 70
Slika 69
0 0