Instrumenti za mjerenje otpora uzemljenja


Sistem uzemljenja u elektroenergetici osigurava zaštitu od atmosferskih pražnjenja, zaštitu od struje kvara kao i normalan rad relejne zaštite.
Kako bi ova funkcija bila zadovoljena i sigurna u svakom trenutku neophodno je redovno kontrolisati stanje sistema uzemljenja. Stanje sistema uzemljenja se provjerava mjerenjem otpora rasprostiranja uzemljivača. Otpor rasprostiranja treba biti dovoljno mali kako bi zaštita automatskim isključenjem besprijekorno funkcionisala.

Otpor rasprostiranja uzemljivača je količnik napona na uzemljivaču i struje kroz uzemljivač, a mjeri se jednom od sljedećih metoda:
  • U-I metoda
  • mosne metode
  • kompenzacione metode

U našoj ponudi možete pronaći instrumente za mjerenje uzemljenja njemačkog proizvođača Gossen Metrawatt:

Slika 91
Slika 92
Slika 93
0 0