Slika 139

Instrumenti za mjerenje kvaliteta električne energije


U današnjem svijetu električna energija se tretira kao roba, koja je kao i svaka druga roba predmet ugovora između kupca i proizvođača/snadbjevača, te kao takva mora ispunjavati zahtjevani nivo kvalitete.
Korištenjem mrežnih analizatora moguće je mjeriti parametre kvaliteta električne energije. Mrežni analizatori dokumentuju poremećaje i događaje tokom snimanja, pa je moguće provesti analizu dobivenog snimka koristeći specijalizirani softver.
Analiza parametara kvaliteta električne energije po važećem standardu BAS EN 50160 (BiH) je temelj za optimizaciju potrošnje el. energije koja omogućava povećanje pouzdanosti snadbjevanja, održavanje kvaliteta proizvodnje, te pomaže održavanje stabilnog elektroenergetskog sistema.
U našoj ponudi možete pronaći vrhunske mrežne analizatore njemačkog proizvođača Gossen Metrawatt.

Slika 101
Slika 99
Slika 100
Slika 102
0 0