Testiranje medicinske električne opreme

Za bilo kakva mjerenja u polju medicine potrebni su visoko precizni instrumenti. U našoj ponudi možete pronaći instrumente za testiranje sigurnosti i funkcionalnosti medicinskih uređaja njemačkog proizvođača Gossen Metrawatt
SECULIFE instrumenti su specijalno razvijeni za testiranje medicinskih uređaja koji se primjenjuju u klinikama, i to najčešće direktno na pacijentu.


0 0